Bråk og mistillit i folkeaksjons-gruppa, hele styret oppløst

Hele styret i folkeaksjonsgruppa for akuttsykehus til Alta har stilt sine plasser til disposisjon. Bråk og mistillit blant medlemmene skal være årsaken.

SLÅR SPREKKER?: I august gikk over 5000 i tog for sykehus til Alta. En egen folkeaksjonsgruppe er også etablert. Nå er styret i hardt vær etter at flere har meldt seg ut på grunn av mistillit. (Arkiv)  Foto: Magne Ek

pluss

Onsdag hadde gruppa styremøte og der ble det besluttet at alle styremedlemmene stiller sin plass til disposisjon. I desember blir det ekstraordinært årsmøte.