Vil «tyvstarte» med nytt sentrum

75 leiligheter skal opp i bakken ned mot Prestegårdsjordet. Nå ber grunneierne om fortgang og forsering av Alta nye sentrum.

75 SKAL OPP: Til sammen 75 leiligheter skal føres opp over to byggetrinn. Alta Sentrumsutvikling AS vurderer å starte arbeidet med å utvikle infrastruktur ned til «Nye Alta sentrum» i forbindelse med leilighetsjobben.   Foto: Haldde arkitekter

pluss

Tidligst i 2025 har Alta Sentrumsutvikling AS (ASU) anledning til å starte jobben med å utvikle det 215 dekar store området Prestegårdsjordet og Heitmann-eiendommen. Bygging her skal etter eksisterende planer først skje når eiendommene oppe på Sentrums-flata er utbygd – i henhold til avtale med jordbruksmyndighetene.