Har bedt Riksrevisjonen sjekke Helse Nord

– Alle tips blir vurdert, svarer Riksrevisjonen.

STARTER SJEKK? Venstres Raymond Londal er en av flere som har spilt inn en oppfordring til Riksrevisjonen om å se på Helse Nords manglende utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.   Foto: Even Martinsen

pluss

Riksrevisjonen vil verken bekrefte eller avkrefte om de vil følge oppfordringer om å ettergå om Helse Nord har fulgt loven og utredningsinstruksen for det nye planlagte «Nye Hammerfest sykehus».