Disse har kjøpt og solgt bolig

Se eiendomsoverdragelsene for oktober her.

FLERE KJØPTE: Arne Rasmussen Prosjekt AS solgte seks leiligheter i Sagali-prosjektet.  Foto: Tom Skoglund

pluss

Loppa kommune