Aktivister skal lære om Sametinget

– For oss er det en utopisk drøm å bare tenke på et eget parlament.

BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET: Dioneider Carrascal og  Marlyn Martínez fra nettverket for småbønder i Colombia (CNA), María Isabel Soc fra nettverket for enker i Guatemala, Conavigua og Leticia Vásquez, fellesorganisasjonen for bønder i Guatemala, (CUC) fikk sammen med Jørdi Losnegård (LAG) og Leif Wasskog lære om bærekraftig virksomhet i virkeligheten.   Foto: Lill Vivian Hansen

pluss

Hver høst tar Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) i mot aktivister fra ulike organisasjoner i Brasil, Columbia og Guatemala. Felles for dem som kommer er deres engasjement for naturvern, landrettigheter og urfolksspørsmål i sine hjemland.