– Tilbudet i Alta må styrkes

– Alta og Kautokeino har et helt legitimt krav på trygghet for liv og helse

TAR KAMPEN: Senterpartiet i Alta, det vil si Jan Martin Rishaug (i midten), var svært godt fornøyd med måten kommuneoverlege Frode Øvrejord og jordmor Hilde Søraa fikk fortalt Per Olav Lundteigen og Kjersti Toppe, om statusen på helsetilbudet til Alta og Kautokeinos befolkning. Senterpartiet vil nå stå i front for å kjempe fram en helhetlig utredning av sykehusstrukturen i Finnmark.  Foto: Jarle Mjøen

pluss

– Vi går ikke tilbake på noe av det vi har sagt om sykehusbehovet i Alta, fastholder Per Olav Lundteigen og Kjersti Toppe.