– Du kan gjøre en forskjell for andre

Alta kommune ønsker flere støttekontakter.

BLI MED: Flere eldre ønsker seg støttekontakter. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT

pluss

– De fleste som søker om støttekontakt får dette innvilget, såfremt dem innfrir kriteriene for tjenesten. Dette er og skal være et lavterskeltilbud. Men vi opplever dessverre at noen må vente en tid, før vi greier å finne en støttekontakt som blant annet matcher i alder. Det er jo selvsagt veldig viktig at alder, interesser og kjemi stemmer for at dette skal fungere best mulig, forklarer vernepleierkonsulent Tonee Cecilie Thomassen i Alta kommune Virksomhet for bistand.

Det å være støttekontakt kan være så mangt og trenger ikke å ta mange timer i uken, forklarer Thomassen.

Kort fortalt er en støttekontakt en venn som bistår deg i din fritid. Det være seg å dra på kino, i svømmehall, gå en tur, gå på biblioteket, cafe besøk og så videre.

Noen har støttekontakter fordi de har en livslang diagnose. Noe som gjør at de trenger hjelp til å få en aktiv og innholdsrik fritid, mens andre kan ha støttekontakt for at de har andre utfordringer i en kort eller lengere periode i livet sitt.

– For noen som har liten familie og et lite nettverk rundt seg, er støttekontakten gull verd. Enkelte har kanskje også mye kontakt med fastlege,NAV og helsetjenesten for øvrig. Da kan det være godt å bare kunne dra på kino og være med en venn som ikke stille andre krav til en annet en at man skal ha en fin stund ilag.

Alle kan bidra

Utover å ha politiattest som ikke er eldre enn tre månder, er det ikke mange krav for å være støttekontakt. Du må underskrive en taushetserklæring og du trenger ingen formell utdannelse. Men det er viktig at du selv har en stabil livsituasjon og kan være i oppdraget i minimum et år. Thomassen forklarer at de har veldig mange støttekontakter i 20-årene, men ønsker veldig de som er i 30-, 40-, 50, og 60-årene. Både menn og kvinner.

– Her har vi noen som venter på sin støttekontakt. Vi trenger flere i denne aldersgruppa, sier hun, og legger til at det ikke er snakk om mye arbeid.

– Noen tenker kanskje de tar seg vann over hodet hvis de blir støttekontakter, men det her går fint an å kombinere med annen jobb. Man kan også bruker timene i helgene. Man får en fast arbeidsgodtgjøring, utgiftsgodtgjøring og et fastsatt antall kilometergodtgjøring.

– Man har ingen garantier her i livet, kanskje er det du som en gang trenger en venn i en utfordrende tid? Ikke alle har en stor familie og et stort nettverk. Derfor er det så fint at man har støttekontakt tjenesten. Folk som har litt ledig tid må virkelig melde seg for en prat, avslutter Thomassen.