Svensk sykehusløsning fungerer

Umulig i Finnmark – mulig i Norrbotten.

TETT PÅ: Oversikten viser at Norbotten har flere syikehus enn Troms/Finnmark på samme befolkningsmengde. Det er eksempelvis akuttsykehus både i Gällivarre og Kiriuna, men kun Gällivare har fødeavdeling. 300 fødende fra Kuruna, halvparten av antall fødende i Gällivarre, må 12 mil for å føde.  Foto: Altaposten, hjemmesidene til sykehusene i Gällivare og Kiruna.

pluss

Fem oppegående og gode sykehus i Sverige på samme pasientgrunnlag som i Troms/Finnmark. Selv med et tredje akuttsykehus i Finnmark, opprettet i Alta, ville ikke sykehusene komme tettere i Troms/Finnmark enn i Norrbotten län. Svenskene klarer det politikere fra Ap, SV og Høyre hevder er umulig; å skaffe fagfolk og ressurser til å ha sykehus tett på folk. To av akuttsykehusene, Gällivare og Kiruna, ligger med bare 12 mils avstand.