– Bussen kan gå på biogass

Nå settes det av 300.000 kroner til biogassprosjekt i kommunen.

ØNSKER BIOGASS: Frode Elias Lindal i MDG ønsker at bussene kjører på lokalprodusert biogass. Nå settes 300.000 kroner av til biogassprosjekt.   Foto: Kita Eilertsen

pluss

– Jeg er kjempeglad for at vi nå satser 300.000 kroner for å finne ut om Alta også kan produsere biogass, og for eksempel la bussene gå på den miljøvennlige gassen, sier Frode Elias Lindal, leder i Miljøpartiet De Grønne i Alta.

Formannskapet vedtok onsdag å matche de 150.000 kronene fra Miljødirektoratet og går inn med like mye til et biogassprosjekt som skal kartlegge potensialet for biogass i Alta. Det er som musikk i ørene for miljøpolitikeren fra Alta.

– Dette er en ordentlig gladsak jobbet frem gjennom klima- og miljøplanarbeidet i kommunen. For meg betyr det at vi er i ferd med å gjøre avfall om til ressurser i Alta. Vi legger alle de stegene for å bli en god miljøby som får ressurser ut av avfallet sitt, fastslår han.

Kan bruke restmateriale

– Dette innebærer at man skal se på muligheten for at restmaterialet for oppdrett, skognæring, kugjødsel og private husholdninger kan gjøres om til biogass. Slik at man kan nyttiggjøre seg dette avfallet, forklarer han.

Biogass består av metan og CO2 og oppstår ved nedbryting av organisk materiale. Biogass kan brukes til både oppvarming og produksjon, og til transport. I Sverige har de fleste større byer gått over til å bruke biogass som drivstoff for kollektivtransport. Også i Norge er det flere byer som har begynt å produsere og tatt i bruk biogass.

– Mjøsanlegget, som produserer biogass til kjøretøy, dekker flere kommuner i Hedmark. Her produseres det nok biogass til 125 busser. Prosessen med å få dem i gang er imidlertid ikke satt i gang ennå, forteller han.

– Hva skjer med alt dette avfallet vårt i dag?

– Noe går til brenning, mens noe går ubehandlet ut i fjorden, forteller Lindal.

Avfall i oppdrettsnæring

– Hvorfor er du opptatt av dette?

– For meg er det ekstra hyggelig å tenke på at alt avfallet fra oppdrettsnæringa kan brukes til noe. Vel å merke dersom vi har lukkede anlegg, som er en sak jeg lenge har jobbet for, sier Lindal.

Han synes biogassprosjektet er en fin satsing av Alta kommune.

– Det viser hva man kan få til når man har et samlet politisk miljø som trekker sammen om å få til ting, avslutter Frode Elias Lindal.