Ødela og stjal for flere hundre tusen

– Hva ville de oppnå med å sette fyr på kontorene?
pluss

Mandag morgen har daglig leder Tommy Hæggernæs ved Finnmarkshallene en viss oversikt over både skadene, hvilke gjenstander som mangler samt en formening om hendelsesforløpet under helgas innbruddsraid. Både Finnmarkshallen, Alta kulturskole og kontorene til Alta IF på Aronnes ble utsatt for innbrudd og hærverk lørdag og søndag.