– Vi har god tid til hver pasient

Med fire leger har de 942 innbyggerne i Loppa god tilgang på legetjenester.

NY TID: Legesekretær Mai-Britt Johnsen er glad for de nå kan hjelpe innbyggerne med stabil arbeidskraft innenfor helsefeltet.  Foto: Anne Mari Aalberg

pluss

Nye planer gir mindre vaktbelastning for legene. Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo har i samarbeid med kommuneledelsen jobbet målrettet for rekruttering av leger i faste stillinger, noe som har vist seg å være vellykket satsing. Når Loppa ved årsskiftet går inn i legevaktsamarbeid med Kvænangen, vil det lette vaktbelastningen i begge kommunene.

Stabilt ved kontoret

Legesekretær Mai-Britt Johnsen har i mer enn 30 år jobbet ved Loppa legekontor, og sier hun har «opplevd alt» tidligere. Det har vært perioder med masse vikarer, noe som har kostet kommunen mye.  I perioder har befolkningen hatt hyppige skifter av fastlege, og det har ikke vært heldig for noen av partene. Når faste stillinger ikke har vært besatt, har legedekningen også vært dårlig.

Johnsen nekter for at de som betjener skranke og telefon har fått mye kjeft av frustrerte innbyggere.

– De fleste tok det greit. Men det er klart uheldig for dem som aldri treffer sin fastlege før legen er borte igjen, sier hun.

Nå ser Johnsen lyst på tilværelsen og trives godt i jobben. Hun mener det er positivt både for de ansatte ved legekontoret og for innbyggerne i Loppa at situasjonen er forutsigbar. Med tre faste leger, er situasjonen nærmest luksuriøs. Ellers er kontoret godt bemannet for å gi innbyggerne så god service som mulig.

Kontoret har sykepleier i 100 % stilling, helsesekretær i 100 % stilling og sekretær i 60 % stilling.

– Det er godt å ha det stabilt over tid, mener legesekretær Mai-Britt Johnsen.

Godt miljø

Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo roser staben som holder kontroll med alt som skjer og betjener innbyggerne. Han mener at oversikten lett kan forsvinne i store vekstkommuner. Han forteller at med god fagkompetanse i alle funksjoner, har Loppa et utmerket tverrfaglig samarbeid. Knyttet til legekontoret har helsesøster sin stasjon, og to fysioterapeuter er også i samme område. Kontoret er godt utstyrt for laboratorieprøver og har undersøkelsesrom med det viktigste utstyret for undersøkelser. Tannlegekontoret er jevnlig bemannet med tannlege fra Hasvik.

I tillegg ligger NAV-kontoret i samme bygning – og dette mener Ballo er positivt.

– Vi møtes i lunsjrommet og utveksler erfaringer, sier Ballo. Han legger til at den dype tverrfaglige diskusjoner ikke forekommer i større kommuner.

Kommuneoverlegen mener det er flere aspekter ved kommunesammenslåinger som ikke gir positiv effekt for de små kommunene.

–  Vi skal ikke romantisere, men mange ting blir ikke fanget opp ved sammenslåing, sier Ballo, og forklarer at i små kommuner er det lettere å følge opp pasienter på flere områder av behandlingen.

–  Og i tillegg, som her, er det enkelt å være lege. Vi har god tid til hver pasient, fremhever Ballo, som ikke går av veien for å fremme sine synspunkt. Han mener at nærhet gir tillit.

NYTT TILSKUDD: Sabine Bader er nyeste tilskudd til legedekningen i Loppa. Her med sjefen sjøl, kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo.  Foto: Anne Mari Aalberg

Samarbeid

Ved årsskiftet går Loppa inn i legevaktsamarbeid med Kvænangen kommune. Dette innebær blant annet at legekontorene stiller med bakvakt for hverandres vaktdistrikt når det trenges. I mai kommer kravet om tilstedeværelse av lege når turnuslege har vakt. Samarbeid over kommunegrenser vil føre til at den  totale vaktbelastningen blir mindre. Dette kan være et rekrutteringspluss for utkantkommuner der legekontor med få leger har hatt stor belstning og uforutsigbar fritid for de ansatte.

Ballo har lenge vært opptatt av aktiv rekruttering for at unge leger skal skaffe spesialkompetanse innen almennmedisin. Han vil se positivt på en ordning der kommuner tidlig tar imot legestudenter og gir dem innsikt i almennlegepraksis, følger opp studenter og sørger for at studentene blir kjent i et distrikt.

– Det kan føre til at de kommer tilbake. Å være lege i en utkant, som for eksempel Loppa, kan være mentalt belastende, men dette kan også være en rekrutterende faktor for en som ønsker utfordringer og lære mest mulig, mener Ballo.

Med seg i legestillingene har han Paul Olav Røsbø som er fastlege i 60 % stilling. Han er også leder for Finnmark legeforening og har andre stillingsprosenter som lege.  Nyansatte Sabine Bader har 60 % stilling i Loppa og har i tillegg ansvar for tjenester ved Finnmarkskollektivet. Hun har solid bakgrunn fra Tyskland innen akuttmedisin, kreftmedisin og indremedisin. Bader hadde stilling som overlege ved et universitetssykehus i Tyskland da Amor traff innertier og førte henne til Langfjordbotn og legetjeneste i Kvænangen. Det er kommuneoverlege Ballo svært glad for.