Vil sette av områder til framtidig vannsport

Alta SSF/NMK Alta ønsker å utvide motorparken på Kvenvikmoen for å også kunne tilby vannsport.

TRENINGSOMRÅDE Per Espen Kjellmann (innfelt) og Alta SSF ønsker at vannet like i nærheten av crossbanen blir omgjort til idrettsformål og dermed kan brukes som treningsareal for vanncross.   Foto: Magne Ek

pluss

I et innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har motorsportmiljøet ytret ønske om å få avsatt et større areal på Kvenvikmoen til idrettsformål. Både det lille vannet som ligger mellom veien inn til motorsportsanlegget og gamle E6, i brevet kalt «Tjønna», og deler av Langvannet ønsker de regulert til idrettsformål.