– Det er snakk om en astronomisk sum

Otto fikk sjokk da han fikk høre hva det koster å rette opp de kommunale veiene.

FIKK SJOKK: Hovedutvalgsleder for næring, drift og miljø, Otto Erik Aas (SV) fikk hakeslipp da leder for kommunalteknikk, Trond Einar Uglebakken, fortalte hva etterslepet på veivedlikeholdet beløper seg til.   Foto: Hanne Larsen

pluss

Etterslepet på vedlikehold av kommunale veier i Alta er på svimlende 285 millioner kroner.