– Man får inntrykk av at samisk språk ikke er så nøye

Kommunen dropper innkjøp og anbud skrevet på samisk.

SAK FOR REGJERINGEN: Klemet Erland Hætta mener hele saken bør havne på statsråd Jan Tore Sanner sitt bord via sametingspresidenten og KS.  Foto: Fotomontasje / Altaposten

pluss

Kommunen skal bruke Doffin, det offentlige publiseringsstedet for innkjøp eller anbud over 1,1 millioner kroner og da faller valget på norsk eller engelsk, siden Doffin ikke «behersker» samisk. Saksframlegget med forslag om å droppe samisk språk for anbud og innkjøp ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer, men vedtaket falt ikke i god jord hos opposisjonen. Selve saksfremlegget åpner for bruk av samisk, men det er for dyrt.