Nærsykehuset styres fra Hammerfest

Hammerfest sykehus skal ha all styring med det som skjer i Alta.

INGEN LOKAL STYRING: Kun en indremedisiner skal «stasjoneres» i Alta, øvrig tilbud fra legespesialister skal gis fra Hammerfest sykehus – som skal ha alle styring med Klinikk Alta, dersom styret i Finnmarkssykehuset sier ja til anbefalt organisering. (Illustrasjon)  Foto: Finnmarkssykehuset

pluss

Alta nærsykehus får bare avdelingsleder på nivå 3.