– Anmeld kommunen

Ordføreren nektet ny behandling av eiendomsskatten.

DISKUSJONER: Fastboendes listes representant Isak Mathis O. Hætta mente folk i kommunen må anmelde falske regninger til politiet. Her diskuterer han i en pause med Marie Louise Øverli Hamrell, som er kommunens saksbehandler i eiendomsskattesakene.   Foto: Magne Kveseth

pluss

Skatt på eiendommer er fortsatt et hett tema i Kautokeino. Fastboendes listes Isak Mathis O. Hætta brukte storslegga under kommunestyrets møte. Han pekte på at politiet hadde bedt dem som har fått feil regninger om å anmelde kommunen. Slik de ber folk som har fått falske regninger fra andre om å anmelde forholdet.