Vekker nasjonal oppsikt

Utdanningsdirektoratet skryter uhemmet av snuoperasjonen i skolene i Kautokeino.

MØNSTERSKOLER: Utdanningsdirektoratets veilederkorps skryter nær sagt uhemmet av hvor bra jobb som er gjort i skolene i kommunen de siste to årene, med bedre resultater, enormt bra undervisningsopplegg, kompetente lærere og bra planer.   Foto: Arkiv

pluss

Utdanningsdirektoratets såkalte veiledningskorps slår fast at grunnskolene i Kautokeino er mønsterskoler når det gjelder utvikling, undervisningsopplegg og systematisk arbeid. De har også klart å snu en trend og de har gode karakterer i blant annet matematikk i år. Kautokeino kommune har også ifølge veilederne nærmest sensasjonelle resultater i å hindre frafall fra videregående skole.