– Politikere gir blaffen i lov og regler

Pålegg fra helsedirektoratet «opp i røyk» utenfor rådhuset.

IKKE TILRETTELAGT: Politikere som tar seg en pause og nyter en røyk utenfor rådhuset er ikke et uvanlig syn på møtedager for kommunestyre og andre politiske utvalg. Bildet er tatt i en av pausene til kommunestyret. Altlaposten presiserer at vi ikke har observert at alle på bildet har røkt, og det kan være politikere her som er fanget på bildet, men som er der av en annen grunn enn å nyte en røyk.  Foto: Jarle Mjøen

pluss

KrFs Knut Klevstad brukte kommunestyrets talerstol til refs av politikerne i Alta kommune for å bryte røykeloven. Overfor Altaposten utdyper han kritikken og gir ingen tilgivelse for de av politikerstanden som er grepet av lasten og røyker utenfor rådhusets inngangsparti. Før og under politiske møter.

– Det er pinlig

– Dette er ingen stor greie, men jeg synes faktisk det er pinlig at ansatte på rådhuset over mange år kan se at politikere gir blaffen i lov og regler når det gjelder røyking. Samtidig vil jeg berømme røykerne blant kommunens ansatte. Jeg opplever at de lojalt forholder seg til loven og den forskriften som er sendt ut fra helsedirektoratet om at inngangsparti til offentlige institusjoner skal være røykfrie. Direktoratet har brukt mye energi på å få dette ut, blant annet til kommunene,  og jeg vet at det blant annet er trykt opp plakater til bruk for å bekjentgjøre forbudet, sier Klevstad.

– Snur ryggen til

Selv om det var tidligere helseminister fra Klevstads parti, Dagfinn Høybråten, som fikk innført røyeloven, har ikke den lokale KrF-toppen noen ambisjon om å markere seg like sterkt i kampen mot røyking.  Som helseminister frontet Dagfinn Høybråten et totalforbud mot røyking på alle serverings- og utesteder. Dette ble til  «lov om vern mot tobakksskader», den såkalte røykeloven som trådte i kraft i 2004. Det skjedde etter stormende protester fra mange hold. Mange av protestene dempet seg etter en stund, og loven har i ettertid blitt framhevet som et godt eksempel på politisk mot og gjennomføringskraft.

– Røykeloven har vært viktig, og Høybråten har med sitt mot satt sterke spor etter seg. Jeg vil ikke peke ut noen spesielt lokalt, men mener det er forkastelig og svært betenkelig dersom vi politikere snur ryggen til de regler som gjelder, klargjør gruppelederen til KrF.

– Ikke tilrettelagt

En av de Altaposten treffer utenfor rådhuset i en av pausene med røyken i hånd er gruppeleder for Frp, Bengt Rune Strifeldt. Han medgir at han har registrert refsen fra Knut Klevstad, men føler seg ikke direkte truffet.

– Vi røyker ikke ved inngangen, men holder god avstand. Det er dessverre sånn at det finnes røykere både blant politikere og ansatte, og da kommunestyret hadde denne saken til debatt for en tid tilbake, ble det gjort vedtak om at det skal tilrettelegges for røykerne. Det finnes eksempler på at andre offentlige institusjoner har gjort en praktisk tilrettelegging, ikke minst slik at ansatte som røyker kan være skjermet for vær og vind. En slik tilrettelegging forebygger at røyken rammer besøkende, sier Strifeldt til Altaposten.

– Ingen tilgivelse

Forklaringen til Strifeldt gir 
fortsatt ingen umiddelbar tilgivelse. Knut Klevstad finner ingen unnskyldning for den praksisen enkelte politikere har lagt opp til, og mener de bør forholde seg til loven, tilrettelegging eller ikke tilrettelegging.

– Inngangspartiet kan ikke kun defineres til å være de nærmeste meterne fra inngangsdøra, men et større utendør område i tilknytning til inngangspartiet, påpeker Klevstad.

– Hvor langt mener du røykerne bør bevege seg?

– Så langt at besøkende ikke ser at de står å røyker og må tåle røyken. Skogholtet på Meieri-tomta er et alternativ.