Krevde 17,9 mill, får dekket gjerde

Reineierne møter null forståelse fra departementet.

RAKK IKKE FRAM MED KRAVET: Formannen i reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárgá, Hans Ole Eira, stilte en rekke krav til Statnett, her ved kommunikasjonssjef Berit Erdal. Olje- og energidepartementet gir reindrifta «småpenger» i forhold til kravet.  Foto: Fotomontasje Altaposten

pluss

Reinbeitedistriktet sitter nemlig igjen med tilbud om tilskudd til flytting av merkegjerde i Iskløfta som eneste avbøtende tiltak, etter at de krevde 17,9 millioner kroner i kompensasjon når kraftlinja mellom Reisadalen og Skillemoen bygges.