Utpekt til FN-ekspert

Prestisjetungt verv for Laila Susanne Vars fra Láhpoluoppal.

TIL TOPPS: Jusdoktor Laila Susanne Vars er utnevnt som ekspert i FNs menneskerettighetsråd hvor FN skal gi råd til stater om hvordan de skal sikre urfolk grunnleggende menneskerettigheter.   Foto: Pressefoto

pluss

FNs Menneskerettsråd har utnevnt syv eksperter som skal gi FN råd om hvordan urfolks rettigheter skal gjennomføres nasjonalt. En av ekspertene er jusdoktor Laila Susanne Vars fra Láhpoluoppal.