Mann dømt for utelivsvold

– Falt i bakken og ble bevisstløs etter slag mot hodet.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Therese Stabrun

pluss

I en fersk dom fra Alta tingrett er en mann i 20-årene, fra en mindre kommune i Finnmark, dømt til seks måneder fengsel for utelivsvold. Mannen er også dømt til å betale 11.500 kroner i erstatning, samt 70.000 kroner i opprensing til fornærmede i saken.

En annen mann var også tiltalt for vold mot fornærmede, men ble i tingretten frikjent.

Begge tiltalte nektet straffeskyld.

Slått bevistløs

I dommen heter det at mannen i 20-årene havnet i en slåsskamp utenfor et utested i Alta nyttårsaften 2016.

– Fornærmede falt i bakken og ble bevisstløs som følge av slag mot hoderegionen. Etter at fornærmede besvimte, fortsatte tiltalte NN å slå fornærmede hardt og med knyttet hånd mot ansiktet minst fire ganger.

Videre heter det:

– Når fornærmede våknet, var han tydelig forvirret og desorientert. Han løp så mot de to tiltalte for å hevne seg. Fornærmede prøvde å slå en person, og mottok et slag fra en ukjent person som gjorde at han falt i bakken igjen og besvimte.

Fornærmede i saken ble innlagt ved Hammerfest sykehus og Regionsykehuset i Tromsø, hvor han ble behandlet grunnet smerter i hodet og fikk også krampeanfall og respirasjonsproblemer.

Retten mente på bakgrunn av fremlagte bevis og flere vitneutsagn det «bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at disse skadene har oppstått som følge av tiltalte NN voldsutøvelse mot fornærmede, hvorpå en vesentlig del av skadene ble påført etter at fornærmede besvimte den første gangen. Retten finner det videre bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte NN visste at han påførte fornærmede betydelig skade i voldsutøvelsen.»

Dommen er ikke rettskraftig og kan påklages til lagmannsretten.