Vil låne Jon-Håvar for å kjøre lovlig

Jon-Håvar Haukland er en ettertraktet mann i vestfylket – men tømmer isvann i årene til dem som vil låne han.

HAR KOMMET LANGT: Miljøleder Jon-Håvar Haukland og hans stab har tilegnet seg unik kompetanse på utredning av faktorene som påvirkes av scooterkjøring. I går fortalte han kommunledelsen i seks andre kommuner om arbeidet.  Foto: Vidar Kristensen

pluss

Ordførerne og rådmennene i Vest-Finnmark regionråd fikk i går høre hvordan Alta kommune har taklet innføringen av nye merknader  i motorferdselsloven. Som eneste kommune har Alta utredet konsekvensene av å myke opp regelverket, for hvor man skal kunne kjøre med snøscooter.