Åpnet nytt tilbud til bygdas demente

Dagsenteret ble offisielt åpnet mandag.

OFFISIELL ÅPNING: Fungerende enhetsleder for helse- og omsorg Kent Ailo Hætta, ordfører Johan Vasara, demenskoordinator Britt Kirsti Johansen, Elle Sara Bæhr og Ann-Britt Sara (ansatte ved senteret) deltok ved snorklippingen.   Foto: Magne Kveseth

pluss

Snorklipping, smørbrød, kaker og et par joiker og en julesalme. Det var rammen rundt åpningen av helse- og omsorgsetatens nye stolthet, dagsentertilbudet til demente.