Reindriftsutøvere krever tiltak for 17,9 mill: – Det er et voldsomt stort krav

Statnett: – Vi starter ikke jobben før reinen er 12 kilometer unna...

ØDELEGGENDE: Formannen i reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárgá, Hans Ole Eira, mener det er forskjell på anleggsstans og avbøtende tiltak og mener Statnett må betale for alle tiltakene som distriktet mener er nødvendig som følge av inngrepet i blant annet kalvingsområdet der kraftlinja skal bygges. Kommunikasjonssjef Berit Erdal innfelt.  Foto: Fotomontasje Altaposten

pluss

Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárgá krever til sammen 17,9 millioner kroner i ulike avbøtende tiltak (se liste nederst, red. anm) for inngrepene som de mener Statnett gjør i kalvingsområdet deres når den nye 420-kilovoltslinja skal bygges.