Slik vil de ha nye Bossekop

Taktskifte for Bossekop med stor boltreplass.

STORT OMRÅDE: Området som blir tilgjengelig ved at skiferlaget flyttet aktiviteten til Skillemo industriområde er stort, slik vi ser av dette oversiktsbildet.  Foto: Hans Idar Haldorsen / Alta kommune

pluss

Leder for fellesskapet Næringslivet i Bossekop, Grethe Pedersen, klarer nesten ikke vente på å komme i gang med å sette Bossekop i fart framover. Bakgrunnen er at det store sjørettede industriarealet nå vil bli ledig. Det gjør en visjon hvor økonomisk og sosial utvikling, samt  miljøvern, forsterker hverandre gjensidig.