Reineier dømt for grovt bedrageri

Underrapporterte rein fem år på rad for å få tilskudd.

Indre Finnmark Tingrett. 

pluss

Reineieren i 40-årene, bosatt i Kautokeino, er i Indre Finnmark tingrett dømt til 30 dager i fengsel for underrapportering av reintall.