Her kan de ansatte glemme å få parkere

Helsearbeidere protesterer på at bare halvparten av 700 ansatte vil kunne ha bil med på jobben

NY TID: Hallgeir Strifeldt og Nadine Eklöf planlegger for en ny tid i Alta. En enorm byggeaktivitet i sentrum hvor areal som i dag brukes til parkering vil bli borte, gjør at Alta må bevege seg i en grønn retning hvor kollektivtilbud, gå og sykle til jobben vil bli en nødvendighet. Utvidelsen av helsetilbudene i sentrum med omsorgssenter og nærsykehus vil medføre at veldig mange ansatte her ikke kan regne med å få parkeringsplass i umiddelbar nærhet av arbeidsplassen.  Foto: Jarle Mjøen

pluss

Planleggerne slår fast at ansatte i sentrum ikke kan påregne ha få parkeringsplass nær arbeidsplassen. Dermed kan halve arbeidsstyrken glemme bilen når de skal på  jobb når Alta Nærsykehus og Alta Omsorgssenter står ferdig rundt 2020. Da må ansatte enten ta bussen, gå, sykle eller innfinne seg med å betale dyrt for en parkeringsplass i et parkeringshus 400 til 800 meter unna arbeidsplassen.