Vurderer ekstrakai i Bukta

Alle bilene fra fjorden kan bli fraktet inn til byen.

KAN BRUKES: Flytekaia og kjørebrua som er tiltenkt Mikkelsby, kan bli montert i Bukta som en midlertidig løsning for alle reisende til Rognsund og Årøya. Fylkeskommunen har utredet dette som en beredskapskai.  Foto: Magne Kveseth

pluss

Denne kjørebrua og flytepontongen kan bli fylkeskommunens løsning midlertidig, mens man venter på at Mikkelsby fergeleie skal bli ferdig bygd. Blir det laget landfeste for denne innretningen i Bukta, kan melkebil, kraftforbil, gods og personbiler til både Årøya og Rognsund-stedene gå herfra.