– Det beste for barna er at dette skjer i fellesskapets regi

Sametinget ønsker ikke private samiske barnehager.

OFFENTLIG OPPGAVE: Ronny Wilhelmsen opplyser at det er stort flertall på sametinget for at samiske barnehager er i offentlig regi.  Foto: Hanne Larsen

pluss

Sametinget vedtok for et par uker siden at sametinget skal jobbe aktivt for flere samiske barnehageplasser i kommunene og at disse i hovedsak skal være offentlige.