Disse 36 altaværingene tjente over 2 millioner kr

Bare «gamlinger» tjener penger i denne byen.

TJENER FORTSATT GODT: Far og sønn Harald og Håkon Volden fusjonerte med Grieg seafood, og solgte seg ut noen år seinere. I fjor var de to på inntektstoppen i Alta.  Foto: Rune Østlyngen

pluss

36 altaværinger hadde mer enn to millioner kroner i skattbar inntekt i fjor, men bare to av dem var under 40 år. Filmregissør Tommy Wirkola (37) tjente nesten 4,5 millioner kroner før skatt, mens Hadi Bostan Pajenda (36), som har investert i eiendom og driver et renholdsfirma, hadde en skattbar inntekt på 2,1 millioner.