Utrydningstruet tradisjon føres videre

Vinden blåser friskt i ansiktet, mens båten suser lett over vannet i Mierojavre. Viddas sølv er målet.
pluss

Jan Ole Buljo styrer båten over vannet, til fiskeplassen ved et nes, noe han har gjort siden han var liten gutt. Nå skal siken atter føle seg utrygg. Buljo har fått i oppdrag å fange inn 30 kilo av viddas sølv, siken. Og det har han fått på kort varsel. Som hjelpere har han tatt med seg førstereisgutter, som nå skal få lære notfiskets hemmeligheter.