Millionene strømmer inn

Alta Kraftlag går så det griner, men skeptikerne er ikke fornøyde.

BEDRE TALL ENN BUDSJETTERT: Regnskapet for Alta Kraftlag viser et overskudd på rundt 20 millioner, det dobbelt av det som var budsjettert. Driftsmessig går det bedre enn på lenge, selv om flere investeringer ikke har slått til de siste årene. – Det er all grunn til å stille spørsmål med hvordan pengene brukes, sier Claus Jørstad i Frp.  Foto: Arkiv

pluss

Forventningene i budsjettet var beregnet til er overskudd på godt og vel ti millioner kroner, men det endte opp med et overskudd på 27 millioner og et driftsresultat på over 20 millioner kroner.