Reagerer på motorbruk

Hans-Jørgen Andersen spør seg om Stjernøya er åpnet for motorisert trafikk.

VIL HA SVAR: Hans-Jørgen Andersen er skuffet over at motorbruk har gjort sitt inntog i reindrifta på Stjernøya.  Foto: Arkiv (innfelt) / Lars Laache, Øytun

pluss

I en mannsalder har Hans-Jørgen «Hasse» Andersen fisket og vandret på Stjernøya, og bestandig før har det vært stille i naturen.