– Vi taper skogsareal

Bit for bit mister Alta noe av sin identitet. Furuskogen. Moene våre.

MER FORNYBAR ENN ASFALT OG JORDER: Skogbrukssjef Tor Håvard Sund registrerer utrolig mange prosjekter i Alta som går ut over furuskogen. Ny vei, ny linje, sprengstofflager, nye jorder, nye tomter til hus og industri, eller som her sør for Eiby; riggplass for Statnett og ny oppstillingsplass for scooterløype. - Vi tror vi blir rikere, men det er feil. Vekst basert på tapt skogsareal gjør oss bare fattigere, sier Sund.  Foto: Arne Hauge

pluss

– Jeg er veldig bekymret, medgir skogbrukssjef Tor Håvard Sund.