Fra matauk til milliardindustri

En av fem lakser settes tilbake. Likevel er ihuga fiskere villige til å betale mye for opplevelsen.

MINDRE POPULÆRT: Trondheimsfjordelvene har tapt fiskere og relativt sett også andeler av laksefiske i Norge. Likevel er dette fortsatt det viktigste laksefiskeområdet i Norge. Her gjenutsettes en fisk i Verdalselva.   Foto: Stian Stensland

pluss

Laksefisket er et eksempel på hvordan reiselivet har gjennomgått store endringer. Den moderne, norske turismen startet med laksefiske i 1830-årene. Da kom britiske lakselorder til Norge for å fiske. De valfartet landet etter gode lakseelver og ressursene syntes å være utømmelige og markedet var lite.