Ønsker å selge 10 millioner nye aksjer

Gir ikke opp Biedjovaggi.

Fra prøveboringene i Biedjovaggi.  Foto: Johan Mathis Gaup

pluss

Generalforsamlingen i det svenske gruveselskapet Arctic Gold AB har gitt styret tillatelse til å utvide selskapets aksjekapital med 10 millioner aksjer mot kontant betaling og uten at tidligere aksjeeiere nødvendigvis skal ha fortrinnsrett for å kjøpe.