Tatt på fersken av SNO: To altamenn dømt for ulovlig laksefiske

Fisket med garn i munningsområdet mellom Altaelva og Transfarelv.

Alta tingrett fant to menn skyldig i ulovlig fiske  Foto: Illustrasjonsfoto

nyhetsstudio

De to mennene på henholdsvis 58 og 68 år, er av Alta tingrett funnet skyldig i å ha drevet ulovlig laksefiske. De har brutt lakse- og innlandsfiskloven. Forbudssonen er fastsatt i forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk.