34 prosent av yngre voksne opp i vekt under pandemien