Styringsgruppen for utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta, er i gang med sitt arbeid.

I en analyse gjort av Bård Uleberg ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord, konkluderer man med at «presentasjonen viser at kvaliteten på fødselsomsorgen, utfra de parametre som er vurdert, er god for befolkningen i Alta, og fullt på høyde med resten av Nord-Norge.

Høyere fødselsrate

Tallene viser at Alta hadde 268 fødsler mellom 2007 og 2011. Tilsvarende tall for Hammerfest var 137. Alta har også flere fødsler enn resten av Vest-Finnmark samlet, her er tallet 179.

I rapporten skrives i tillegg at «Alta har høyere fødselsrate enn Norge sett under ett». 48 prosent av barna fødes på fødestue, mens 47 prosent fødes på fødeavdeling og 5 prosent på kvinneklinikk.

Det ble ikke funnet «negative avvik» for Altas del.

– Poliklinikk i Hammerfest og Tromsø «synes rimelig», skriver SKDE i rapporten.

– Ikke klar

Leder for styringsgruppen, Finn-Henry Hansen i Helse Nord, sier til Altaposten at dette er en foreløpig konklusjon.

– Hva har man vurdert her?

– Det er gått gjennom en del klassiske parametre for fødsel. Dette viser at tilbudet er veldig bra, men jeg vil understreke at dette er en foreløpig konklusjon, sier Hansen, som legger til at en arbeidsgruppe også skal gjøre et arbeid utover denne analysen. Et par måneder ut på nyåret, skal hele utredningen være klar.

På høring

Etter dette, vil det bli vurdert om konklusjonene skal på høring, og om det trengs konkrete prosjekter for å bedre tilbudet i Alta.

– Vil det være mulig å få penger inn på investeringsplanen dersom det trengs oppgradering av tilbudet?

– Vi må få gjennomført utredningen, så får vi oppsummere forslagene, så blir det opp til administrerende direktør i Helse Nord og styret hans, og også administrerende direktør i Helse Finnmark, sier Hansen, som forklarer at Helse Nord kan komme med styring i oppdragsdokumentet til Helse Finnmark.

– Vi forutsetter at prosjektet vil gi en vesentlig oppgradering av tilbudet i Alta, så får man se hva som ligger i det, sier Hansen.

– Har ikke tilbudet vi trenger

Tommy Berg (SV) venter på en endelig rapport, men leser ut av den at det er utfordringer i blant annet Kautokeino og Loppa.

– Jeg lurer på hva dette er sammenlignet med, og vil vente på en endelig rapport før jeg sier for mye, men jeg leser jo ut av dette at de som er lengst unna, som Kautokeino og Loppa, har utfordringer. De ville fått et langt bedre tilbud med fødeavdeling i Alta, sier Berg.

Han mener det blir for bastant å komme med konklusjonen om at Alta har et fullverdig fødetilbud.

– Alta er fylkets største by, og vi har ikke det tilbudet vi ønsker og trenger, påpeker han.