En mann i slutten av 20-årene fra Alta sto nylig tiltalt for å ha kjøpt 25 gram amfetamin, og for å ha oppbevart rundt 20 gram av samme stoffet i perioden september til oktober i fjor. Ved tre forskjellige anledninger ble mannen tatt med amfetamin, som han oppbevarte i bilen og der han holdt til. Dette tilsto mannen, men han nektet for å ha kjøpt stoff hos noen.

Tilsto forholdene

I stedet innrømte mannen han hadde fått 25 gram amfetamin hos en annen person, som betaling for beskyttelse. Denne personen var ifølge han truet av torpedoer. Riktigheten i denne påstanden ble styrket av andre opplysninger i saken, slår retten fast.

Dermed konkluderer retten at mannen tilsto det han ble dømt for, og valgte å gi han noe mildere straff enn normalt ville være for et såpass kvantum narkotika.

Spredningsfare

Likevel fant retten at det forelå en viss spredningsfare i kvantumet narkotika som ble beslaglagt. Mannen forklarte for retten at han er narkoman, og at han brukte cirka fem gram amfetamin om dagen.

At mannen tidligere er dømt for overtredelse av narkotikaloven, virket også skjerpende på straffutmålingen.

Dermed må mannen belage seg på 120 dager ubetinget fengsel, med fem dager fradrag for utholdt varetekt.