Fylkesrådet ber om sterkere beredskap i Finnmark

foto