Russland vil holde nødhjelpskorridor til Idlib åpen

foto