Kommunen vurderer å kjøpe brakkerigg for å huse vikarer

foto