Stor interesse for temadag om vold og trusler på jobb

foto
Universitetslektor Karen Colban Hoel ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT. Foto: Lill Vivian Hansen