– Har lite penger, men tilrettelegging for utfart er viktig for bolyst

foto