– Ekstremt utfordrende å drive butikk med en slik inngripen

foto