Flyktninger får reise gratis kollektivt i Troms og Finnmark

foto