Altaposten vil frem mot valget presentere de politiske partiene i fylket. Vi gjør oppmerksom på at vi har en egen nettpresentasjon i tillegg til presentasjonen over to sider i papiravisen. Nettpresentasjon er ment som et suplement til presentasjonen i papiravisen. Rekkefølgen i offentliggjøringen er ulik fra papir til nett.

foto

1. kandidat Kirsti Bergstø, 32 år, bor i Nesseby kommune. Utdanna barnevernspedagog og jobber som leder for Hjelpetjenesten i Nesseby

foto
- Fylkestinget

2. kandidat Johnny Ingebrigtsen, Nordkapp

foto
NYTT UNGDOMSHÅP: Vilde Danielsen (SV)

3. kandidat Vilde Danielsen, 19 år, Alta.

- Send en utfordring/spørsmål til en valgfri kandidat/parti med begrunnelse?

- Min utfordring går til Laila Davidsen; Høyres eget forslag til ny modell for kommuneøkonomi gir 62 millioner mindre til kommunene i Finnmark og 15 millioner mindre til Alta. Hvis du kommer inn på stortinget og får gjennomført denne politikken, hvor vil du da råde ordføreren i Alta å kutte?

- Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt).

– SV er et sosialistisk parti og ligger til venstre for Ap. Vi jobber for at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, hvor man bor og størrelsen på lommeboka. SV setter miljø og rettferdighet først. Det betyr at vi vil stoppe klimaendringene og jobber for mindre forskjeller. SV er opptatt av fred og solidaritet og er mot norsk medlemsskap i EU.

- Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Et kompetanseløft. Kunnskap er nøkkelen til utvikling i nord og særlig viktig er det at flere fullfører videregåede opplæring. Nå peker tallene i riktig retning, defor håper jeg SV får fortsette å styre utdanningspolitikken både på fylket og i regjering.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Et blikk ut i Europa viser hva høyrepolitikk fører til; kutt i velferd, angrep på faglige rettigheter og større økonomiske forskjeller mellom folk. I Sverige står ungdommen uten jobb og framtidsutsikter, lønnsgapet mellom kvinner og menn øker og skoler forfaller mens de rikeste får skattelette. Jeg vil ha en rødgrønn regjering med et sterkt SV fordi jeg vil satse på velferd og fellesskapsløsninger. Vanlige folkt tjener på en politikk for miljø og rettferdighet.

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark. Et kvalifisert tips som begrunnes.

– Det er vanskelig å si, men folk i Finnmark som ønsker en stortingsrepresentant som jobber for miljø og rettferdighet og som setter fiskeri og fornybare næringer framfor olje må stemme SV. Alternativet er en rein oljebenk.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

– Det er flere endringer innen arbeidslivspolitikken som har vært veldig viktige, blant annet likestilling av skift og turnus, tiltak mot sosial dumping og rett til utvidet stilling for deltidsansatte. Jeg ble skuffet da SV ikke fikk gjennomslag for å stoppe vikarbyrådirektivet til EU ved landegrensa.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

– Også i Finnmark er det et linjevalg mellom velferd og fellesskapsløsninger eller privatisering og skatteletter til de rikeste. Vi i Finnmark vil tape mest på markedsstyre, derfor håper jeg at vern om velferd og fellesskapsløsninger vil avgjøre valget.