Evakuerte bygg i Hammerfest etter kraftig røykutvikling

foto