«Bygdedyret» sprer utenforskap og mobbing blant barn

foto